Privacybeleid:
Laatste wijziging: 17 mei 2018
Immoweb respecteert en beveiligt uw persoonlijke levenssfeer.

Wij willen het vertrouwen waardig blijven dat u in ons stelt door onze internetsites en apps te bezoeken en gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij willen ook dat u zich helemaal gemakkelijk voelt wanneer u in onze digitale wereld surft.

Daarom willen we u op een transparante manier informeren over de voorzorgsmaatregelen die we nemen om de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt (of die wij verzamelen) te verwerken, bij het gebruik van onze internetsite of onze apps.

Dit Privacybeleid heeft tot doel de volgende van kracht zijnde wetten na te leven:
_____________________________

Inhoudstafel: een eenvoudige toegang tot de gezochte informatie

1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
2. Voor welke doeleinden houden wij uw persoonsgegevens bij?
2.1 VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DE DIENSTVERLENING DOOR IMMOWEB
2.1.1 Aanmaken van uw Immoweb-account 'Mijn Immoweb'
2.1.2 Plaatsen van zoekertjes
2.1.3. Zoekopdrachten en alerts
2.1.4. Aanvraag leensimulatie
2.1.5. Aanvraag voor een verzekering voor uw hypothecair krediet
2.1.6. Gebruik van onze Immowebdienst 'docs' (op immowebdocs.be)
2.1.7. Gebruik van onze Immowebdienst 'Protect' (op immowebprotect.be)
2.2. VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR ENQUÊTES, OPINIEPEILINGEN, WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN
2.2.1. Deelname aan enquêtes en opiniepeilingen
2.2.2. Deelname aan wedstrijden
2.2.3. Deelname aan evenementen
3. DIRECT MARKETING
3.1. Direct Marketing en berichten aan derden
3.2. Banneradvertenties
4. VERWERKING VAN GEGEVENS SPECIFIEK VOOR DE INTERNETSITE
4.1. Beheer en beveiliging van de internetsite
4.2. Doorgifte van uw gegevens naar het buitenland:
4.3. Tracking, opvolging en segmentering
4.4. Gegevens die wij automatisch verkrijgen: de "Cookies"
4.4.1 Immoweb-cookies:
4.4.2 Cookies van 'derden':
4.5 ADMINISTRATIEVE VERWERKING
5. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?
6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
7. Wanneer en hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens?
8. Toelichting inzake minderjarigen
9. Bijkomende inlichtingen

1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Immoweb verzamelt uw gegevens niet zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat.

- Hetzij doordat u ons uw toestemming hebt gegeven. Het is mogelijk dat uw toestemming afgeleid kan worden uit uw surfgedrag of handelingen (bijvoorbeeld, wanneer u een formulier invult, of op een knop drukt). Hierdoor gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens kunnen worden gebruikt om de goede uitvoering van onze diensten te verzekeren.
- Hetzij doordat de verwerking van uw gegevens berust op een andere rechtsgrond en zijn uw gegevens nodig: Begin van de pagina

2. Voor welke doeleinden houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig: Hieronder vindt u - per dienst aangeboden door Immoweb of door partners van Immoweb - de gegevens die wij verwerken, het doeleinde van de verwerking, hoe lang wij uw gegevens bewaren en de rechtsgronden die ons de verwerking van deze gegevens mogelijk maken.

Voor de meeste van deze diensten staat het u vrij deze persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk mee te delen. Bepaalde functionaliteiten en kenmerken van onze internetsites en toepassingen kunnen echter alleen worden gebruikt op voorwaarde dat u ons bepaalde persoonsgegevens meedeelt. Dan worden deze gegevens als verplicht aangemerkt.

Begin van de pagina

2.1 VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DE DIENSTVERLENING DOOR IMMOWEB

2.1.1 Aanmaken van uw Immoweb-account 'Mijn Immoweb'

Om Immoweb haar dienstverlening mogelijk te maken, vragen wij u een account aan te maken. Dit zijn de inlichtingen die hiervoor verzameld worden:

Verzamelde gegevens: Doeleinden: deze gegevens zijn nodig Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang tot en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

2.1.2 Plaatsen van zoekertjes

Nadat uw account is aangemaakt, worden daar via de rubrieken "Een zoekertje plaatsen" de volgende gegevens aan toegevoegd:

Verzamelde gegevens:
Doeleinden: deze gegevens zijn nodig: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

2.1.3. Zoekopdrachten en alerts

Nadat uw account is aangemaakt, worden daar via de rubrieken "Kopen" of "Huren" de volgende gegevens aan toegevoegd:

Verzamelde gegevens: Doeleinden: deze gegevens worden verwerkt: Rechtvaardiging:
 • Bewaartermijn:
 • Toegang en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

  2.1.4. Aanvraag leensimulatie

  Deze dienst is toegankelijk via de rubriek "Bereken uw maandbedrag" en de volgende gegevens worden verzameld:

  Verzamelde gegevens
  (bovenop de reeds verzamelde gegevens): Doeleinden: deze gegevens zijn nodig: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

  2.1.5. Aanvraag voor een verzekering voor uw hypothecair krediet

  Deze dienst is toegankelijk via de rubriek "Uw hypothecair krediet verzekeren" en de volgende bijkomende gegevens worden verzameld:

  Verzamelde gegevens (bovenop de reeds verzamelde gegevens): Doeleinden: deze gegevens zijn nodig Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

  2.1.6. Gebruik van onze Immowebdienst 'docs' (op docs.immoweb.be)

  Deze dienst is toegankelijk via het adres https://docs.immoweb.be en biedt u het beheer van uw (residentiële) huurovereenkomsten aan.

  Verzamelde gegevens:
  (bovenop de reeds verzamelde gegevens): Doeleinden: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang en rechtzetting, export en verwijdering van gegevens: Begin van de pagina

  2.1.7. Gebruik van onze Immowebdienst 'Protect' (op immowebprotect.be)

  Deze dienst is toegankelijk via het adres www.immowebprotect.be en biedt u de huurgarantie verzekering aan.

  Verzamelde gegevens (bovenop de reeds verzamelde gegevens): Doeleinden:
  Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang en rechtzetting, export en verwijdering van gegevens: Begin van de pagina

  2.2. VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR ENQUÊTES, OPINIEPEILINGEN, WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN

  2.2.1. Deelname aan enquêtes en opiniepeilingen

  U kunt uit vrije wil deelnemen aan enquêtes en opiniepeilingen en daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens:

  Verzamelde en verwerkte gegevens: Doeleinden: deze gegevens zijn nodig: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Toegang en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

  2.2.2. Deelname aan wedstrijden

  U kunt uit vrije wil deelnemen aan wedstrijden en daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens:

  Verzamelde en verwerkte gegevens:
  Doeleinden: Rechtvaardiging: uw toestemming Bewaartermijn: Begin van de pagina

  2.2.3. Deelname aan evenementen

  U kunt uit vrije wil deelnemen aan evenementen en daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens:

  Verzamelde en verwerkte gegevens: Doeleinden: Rechtvaardiging: uw toestemming Bewaartermijn: U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of ons vragen ze op verzoek te verwijderen (zie punt 7).

  Begin van de pagina


  3. DIRECT MARKETING


  3.1. Direct Marketing en berichten aan derden

  Voor ons zijn uw persoonsgegevens vertrouwelijke informatie die wij niet aan derden bezorgen en die uitsluitend dienen voor direct marketing, behalve wanneer u vooraf toestemming ("opt-in") verleend hebt door de verschillende vakjes aan te vinken die vermeld zijn op "Mijn Immoweb" op onze internetsite of in onze digitale berichten.

  Verzamelde en verwerkte gegevens: Doeleinden: Dit zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken wanneer u ons uw toestemming verleent: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Het is mogelijk dat Immoweb uw gegevens deelt met een beperkt aantal derden-partners. Dat gebeurt enkel wanneer deze gegevens gedeeld moeten worden om een van de volgende redenen:

  Toegang tot en rechtzetting van gegevens: Begin van de pagina

  3.2. Banneradvertenties

  Zoals de meeste internetsites delen wij automatisch een aantal gegevens mee aan onze reclameregie (Produpress Advertising). Het betreft evenwel gegevens die u nooit kunnen identificeren of waarmee u kunt gecontacteerd worden. Dat zijn de volgende gegevens:

  Met deze gegevens kan Produpress Advertising de banneradvertenties die op onze internetsites en apps verschijnen aan uw persoonlijk profiel aanpassen. Dat gebeurt via de plaatsing van cookies. Indien u deze gepersonaliseerde banners niet wenst te zien, kunt u op elk moment de cookies van derden verwijderen. 

  Begin van de pagina

  4. VERWERKING VAN GEGEVENS SPECIFIEK VOOR DE INTERNETSITE


  4.1. Beheer en beveiliging van de internetsite

  Wij verzamelen bepaalde gegevens om het juiste beheer van onze sites en toepassingen te verzekeren, om fraude en kwaadwillig gedrag te voorkomen en om statistieken over het gebruik hiervan op te stellen. Deze informatie stelt ons ook in staat om u persoonlijk op de hoogte te houden van wijzigingen aan onze sites en applicaties om de kwaliteit en/of veiligheid te verbeteren.

  Verzamelde en verwerkte gegevens: Doeleinden: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Begin van de pagina

  4.2. Doorgifte van uw gegevens naar het buitenland:

  Sommige van uw gegevens kunnen doorgegeven worden naar servers die zich bevinden in een ander land dan dat waar uw verblijfplaats is gevestigd of aan derden die deze gegevens in onze naam en volgens onze instructies kunnen (laten) verwerken in het buitenland, zodat wij u onze dienstverlening kunnen verzekeren. Door uw gegevens aan Immoweb mee te delen, en meer bepaald door het gebruik van een van onze internetsites of van een van onze apps, aanvaardt u dat wij deze gegevens doorgeven aan het buitenland, vaak in het kader van de overeenkomst die wij samen hebben. Wij handelen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, van de Privacywet en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

  Begin van de pagina

  4.3. Tracking, opvolging en segmentering

  Om de relevantie te verbeteren van de diensten die wij aanbieden, linken wij bepaalde gegevens om te vermijden dat wij u berichten sturen die voor u geen belang hebben.

  Verzamelde en verwerkte gegevens: Doeleinden: Rechtvaardiging: Bewaartermijn: Begin van de pagina

  4.4. Gegevens die wij automatisch verkrijgen: de "Cookies"

  Overige gegevens die u betreffen worden ons automatisch bezorgd via cookies of andere technologieën die persoonsgegevens kunnen verzamelen of bewaren.

  Cookies zijn kleine bestanden die door onze servers gestuurd worden naar en geplaatst worden op de harde schijf van uw computer. Zij worden gebruikt om uw persoonsgegevens op te slaan, en ook niet-persoonlijke gegevens betreffende uw surfgedrag op onze internetsite. Cookies kunnen permanent aanwezig zijn (en blijven ook zonder dat u ingelogd bent op onze internetsites of apps, om ze bij een later bezoek opnieuw te gebruiken) of tijdelijk (en verdwijnen nadat u uitgelogd bent).

  Wanneer u de eerste maal surft op de internetsites en apps van immoweb.be, wordt u op de hoogte gebracht van het bestaan van Immoweb-cookies en cookies van 'derden'. Door deze informatie te aanvaarden gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Immoweb en haar partners (derden) dergelijke cookies gebruiken. Bij uw volgende bezoeken worden deze automatisch geactiveerd en de gegevens kunnen afgelezen of opgeslagen worden op uw eigen computer.

  Begin van de pagina

  4.4.1 Immoweb-cookies:

  Deze cookies bevatten inlichtingen waartoe uitsluitend Immoweb en zijn medewerkers toegang hebben en dat alleen bij het surfen op onze internetsites en apps. Cookies laten u toe op een aangename wijze te surfen op onze digitale wereld. Zo vermijdt u bijvoorbeeld elke keer opnieuw te moeten aangeven in welke taal u wenst te surfen.

  Met sommige cookies kunnen wij eveneens het dataverkeer en de gegevens op onze internetsites en apps analyseren om het aantal gebruikers van onze diensten te meten zodat we zeker over de nodige capaciteit beschikken om uw aanvragen aan te kunnen, maar tevens Immoweb te helpen bij het begrijpen van de manier van interactie van de gebruikers met onze diensten, zodat we deze kunnen verbeteren.

  Zo houden wij via de cookies het volgende bij:

  Wat zijn 'verplichte' cookies?
  Vanuit een beveiligingsoogpunt (met name om fraude en kwaadwilig gedrag te voorkomen),registreren wij ook automatisch uw TCP/IP-adres, de naam en de versie van uw browser en de laatst bezochte webpagina. U kunt de installatie ervan niet weigeren.

  Begin van de pagina

  4.4.2 Cookies van 'derden'

  Onze onderneming kan tevens beroep doen op derden-dienstverleners (zoals: Google Analytics, Facebook, LinkedIn, enz.) om in zijn naam en voor zijn rekening de volgende handelingen uit te voeren:

  - uw surfgewoontes te analyseren en de bezoekers van onze internetsites te beoordelen of u aangepaste producten en/of diensten aan te bieden
  - uw interesses te analyseren en u aanbiedingen te sturen die aan uw verwachtingen voldoen
  - u de mogelijkheid te bieden om de content van internetsites en apps van Immoweb op social media te delen met anderen (zoals de knop "Vind ik leuk" op Facebook).

  In dat geval kunnen tevens onzichtbare pixels en cookies afkomstig van deze derden-dienstverleners gebruikt en opgeslagen worden. Bij de overdracht van de informatie die ontstaat met deze cookies, zorgen de parameters van deze cookies ervoor dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt voor de geolokalisatie en voor het wordt opgeslagen. Onze dienstverleners gebruiken deze inlichtingen voor de hierboven vermelde doeleinden. Zij linken uw IP-adres geenszins met hun eigen gegevens.

  U kunt de installatie van deze cookies weigeren door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

  Cookies die op de gekende manier verzameld worden op de internetsite en de apps van Immoweb worden gedetailleerd via deze link. Deze lijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Het is echter mogelijk dat ondanks onze waakzaamheid, cookies geïnstalleerd door vertrouwde derden aan onze controle ontsnappen.
  Indien dit zou voorvallen, verzoeken wij u ons in te lichten op het volgende e-mailadres: privacy@immoweb.be

  Begin van de pagina

  4.5 ADMINISTRATIEVE VERWERKING

  Bepaalde gegevens moeten bewaard worden om te voldoen aan onze wettelijke, fiscale en administratieve verplichtingen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om bewijsstukken als overeenkomsten, financiële en boekhoudkundige gegevens. Deze gegevens worden zo lang bewaard als de wet ons voorschrijft.

  Begin van de pagina

  5. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?


  Het nummer van de kredietkaart dat u ingeeft bij het plaatsen van een zoekertje op onze internetsite immoweb.be of onze mobiele app, wordt ons via Internet gecodeerd gecommuniceerd. Daarvoor gebruiken wij het onlinebetaalsysteem Ogone e-commerce® van de firma Absyss, dat inzake beveiliging zeer hoge standaards hanteert door het gebruik van SSL/SET-protocollen (Secure Sockets Layer, resp. Secure Electronic Transaction). Wij ontvangen geen kopie van deze gegevens.

  Andere persoonsgegevens ontvangen wij op een niet-beveiligde wijze. Wij hebben evenwel een privacy- en beveiligingsbeleid opgezet voor al onze partners.
  Uw persoonlijke gegevens worden op de servers opgeslagen die, voor zover mogelijk, verhinderen:

  Tot slot zijn onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens verplicht daar strikt vertrouwelijk mee om te gaan.

  Begin van de pagina

  6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de internetsite en de apps van Immoweb is de naamloze vennootschap Immoweb, (onderdeel van de groep Axel Springer Digital Classifieds), waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is aan de Generaal Dumonceaulaan 56 Bus 1 te 1190 Brussel.

  Voor alle vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan het volgende adres: privacy@immoweb.be of te bellen, van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00u op het nummer +32.2.333.32.44 (Immoweb Customer Care service).

  Begin van de pagina

  7. Wanneer en hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens?


  U kunt op elk moment uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Voor de website Immoweb.be en de mobiele applicatie gebeurt dit via de rubriek "Mijn Immoweb / Mijn account / Mijn profiel wijzigen", met uw login en wachtwoord.

  U kunt ook vragen dat wij u kosteloos uw persoonsgegevens toesturen of, geheel of gedeeltelijk, de verwerking van uw gegevens stopzetten. U kunt ons, eveneens kosteloos, verzoeken om al uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze gegevensbank, met uitzondering van die gegevens die Immoweb verplicht moet bewaren in het kader van een wettelijke verplichting.

  Voor alle hiervoor vermelde verzoeken volstaat het dat u uw vraag schriftelijk aan onze functionaris voor gegevensbescherming richt, samen met een bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).
  - hetzij per e-mail, op het adres privacy@immoweb.be;
  - hetzij per brief aan het volgende adres:

  Ter attentie van de Klantendienst van Immoweb
  IMMOWEB N.V.
  Generaal Dumonceaulaan 56/1
  1190 Brussel (België)

  Wij zullen dan al het nodige doen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
  Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie).

  Begin van de pagina

  8. Toelichting inzake minderjarigen

  Indien u minderjarig ben (leeftijd minder dan 18 jaar), is het u niet toegestaan onze internetsites te gebruiken en verzoeken wij u ons uw persoonsgegevens niet mee te delen.

  Begin van de pagina

  9. Bijkomende inlichtingen

  Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de internetsites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

  Begin van de pagina